Meridián tlustého střeva - dachangjing - (Large intestine - LI)

Meridián tlustého střeva
Seznam akupunkturních bodů meridiánu tlustého střeva
Zkr. Znaky Pinyin Český překlad Anglický název
LI1 商阳 shangyang Kovový zvuk jangu Metal Yang
LI2 二间 erjian Druhý prostor Second space
LI3 三间 sanjian Třetí prostor Third space
LI4 合谷 hegu Spojené údolí Union valley
LI5 阳溪 yangxi Jangový potok Yang ravine
LI6 谝历 pianli Otáčející se cesta Veering passageway
LI7 温溜 wenliu Proudění tepla Warm dwelling
LI8 下廉 xialian Dolní konec Lower ridge
LI9 上廉 shanglian Horní konec Upper ridge
LI10 手三里 shousanli Tři míle na ruce Arm three miles
LI11 曲池 quchi Jezírko v ohybu Pool at the bend
LI12 肘髎 zhouliao Šev lokte Elbow bone hole
LI13 手五里 shouwuli Pět mil na ruce Arm five miles
LI14 臂臑 binao Střed paže Upper arm
LI15   jianyu Kost ramene Shoulder bone
LI16 巨骨 jugu Velká kost Great bone
LI17 天鼎 tianding Nebeská trojnožka Celestial tripod
LI18 扶突 futu Vyboulení na boku Protuberance assistant
LI19 口禾髎 kouheliao Hrot ústní štěrbiny Grain bone hole
LI20 迎香 yingxiang Přivítání vůní Welcome fragrance