Meridián srdce - xinjing - (Heart - HT)

Meridián srdce
Seznam akupunkturních bodů meridiánu srdce
Zkr. Znaky Pinyin Český překlad Anglický název
HT1 极泉 jiquan Nejvyšší pramen Highest spring
HT2 青灵 qingling Tyrkysový duch Cyan spirit
HT3 少海 shaohai Menší moře Lesser sea
HT4 灵道 lingdao Cesta ducha Spirit pathway
HT5 通里 tongli Jdoucí dovnitř Connecting li
HT6 阴郗 yinxi Štěrbina jin Yin cleft
HT7 神門 shenmen Brána ducha Spirit gate
HT8 少府 shaofu Menší palác Lesser mansion
HT9 少冲 shaochong Menší útočný bod Lesser surge