Meridián sleziny - pijing - (Spleen - SP)

Meridián sleziny
Seznam akupunkturních bodů meridiánu sleziny
Zkr. Znaky Pinyin Český překlad Anglický název
SP1 隐白 yinbai Skrytá bílá Hidden white
SP2 大都 dadu Velké shromáždění Great metropolis
SP3 太白 taibai Velká bílá Supreme white
SP4 公孙 gongsun Děda vnuk Grandfather grandson
SP5 商丘 shangqiu Vršek kovu Shang hill
SP6 三阴交 sanyinjiao Spojení tří jin Three yin intersection
SP7 漏谷 lougu Děravé údolí Leaking valley
SP8 地机 diji Čep země Earth’s crux
SP9 阴陵泉 yinlingquan Pramen na jinové straně vršku Yin mound spring
SP10 血海 xuehai Moře krve Sea of blood
SP11 箕門 jimen Oblouk brány Winnowing gate
SP12 冲門 chongmen Průchod branou Surging gate
SP13 府舍 fushe Přebytek fu orgánů Bowel adobe
SP14 腹结 fujie Břišní zauzlení Abdominal bind
SP15 大横 daheng Velký horizontální Great horizontal
SP16 腹哀 fu’ai Trápení v břiše Abdominal lamen
SP17 食窦 shidou Dutina potravy Food hole
SP18 天溪 tianxi Nebeský proud Celestial ravine
SP19 胸乡 xiongxiang Dutina hrudníku Chest village
SP20 周荣 zhourong Obklíčený slávou All round flourishing
SP21 大包 dabao Velký rozvíjející Great embracement