Meridián plic - feijing - (Lungs - LU)

Meridián plic
Seznam akupunkturních bodů meridiánu plic
Zkr. Znaky Pinyin Český překlad Anglický název
LU1 中府 zhongfu Střed paláce Central treasury
LU2   yunmen Brána mraků Cloud gate
LU3 天府 tianfu Místo nebes Celestial storehouse
LU4 侠白 xiabai Stisknout bílou Guarding white
LU5 尺泽 chize Bažina v lokti Cubit marsh
LU6 孔最 kongzui Jáma sbližování Collection hole
LU7 列缺 lieque Chybějící rýha Broken sequence
LU8 经渠 jingqu Příkop přechodu Channel ditch
LU9 太渊 taiyuan Velká propast Great abyss
LU10 鱼际 yuji Okraj ryby Fish border
LU11 少商 shaoshang Malý obchodník Lesser shang