Meridián jater - ganjing - (Liver - LR)

Meridián jater
Seznam akupunkturních bodů meridiánu jater
Zkr. Znaky Pinyin Český překlad Anglický název
LR1 大敦 dadun Velký kopec Large pile
LR2 行间 xingjian Pohybující se mezi Moving between
LR3   taichong Velké dmutí Great surge
LR4 中封 zhongfeng Střední pečetidlo Mound center
LR5 蠡沟 ligou Žlábek mušle Woodworm canal
LR6 中都 zhongdu Hlavní město ve středu Central metropolis
LR7 膝关 xiguan Kolenní kloub Knee joint
LR8   ququan Pramen ohybu Spring at the bend
LR9 阴包 yinbao Ochránce jin Yin bladder
LR10 足五里 zuwuli Pět mil na noze Foot five li
LR11 阴廉 yinlian Roh jin Yin corner
LR12 急脉 jimai Naléhavá pulsace Urgent pulse
LR13   zhangmen Kafrová brána Camphorwood gate
LR14   qimen Brána cyklu Cycle gate