7. Status projektů a jejich repository

(Verze: CZ 0.07 08.07.2015 -md-)

7.1. Projekt Touch Keyboard

7.1.1. Plán projektu

Detailní plán projektu a navrhovaných změn.

7.1.2. Stav projektu

Stav projektu
Datum Verze Větev Status Popis
         
08.07.2015 3.1.008 BA83 alfa design_BA83 Testování Dokončování verze pro BA83 monitor
03.03.2015 3.1.005 TH alfa ba83_percentage Development Testování změny velikosti pomocí procentní konstanty
17.02.2015 3.1.005 TH alfa design_BA83 Development Optimalizace zobrazení na BA83
17.02.2015 3.0.026 PL beta pl-version01 Testování Instalačka pro PL
leden 2015 3.1.005 TH alfa keyboard-internal-design-2 Testování Změna konfigurace klávesnice XAML -> XML

7.1.3. Stav repository

Stav repository
Datum Verze Větev Repository status (OK - publish, W - working progress, ‘ ‘ - not yet, ‘–’ - not used)
Local Intranet - INTRA Internet - WEB
SRC DEV DPL SRC-BCK SRC DEV DPL SRC DEV DPL
                         
08.07.2015 3.1.008 BA83 alfa design_BA83 OK OK OK      
03.03.2015 3.1.005 TH alfa ba83_percentage OK OK            
24.02.2015 3.1.005 TH alfa design_BA83 OK OK            
17.02.2015 3.0.026 PL beta pl-version01 OK OK            
01.2015 3.1.005 TH alfa keyboard-internal-design-2 OK OK OK      
12.2015 3.1.002 TH alfa keyboard-internal-design OK OK OK      7.2. Projekt Check RPO Server

7.2.1. Stav projektu

Stav projektu
Datum Verze Větev Status Popis
         
25.03.2015 0.01 SK master Development Úvodní fáze, příprava kontrolního mechanismu.

7.2.2. Stav repository

Stav repository
Datum Verze Větev Repository status (OK - publish, W - working progress, ‘ ‘ - not yet, ‘–’ - not used)
Local Intranet - INTRA Internet - WEB
SRC DEV DPL SRC-BCK SRC DEV DPL SRC DEV DPL
                         
25.03.2015 0.01 SK master OK OK            7.3. Projekt Scale FTP Transfer

7.3.1. Stav projektu

Stav projektu
Datum Verze Větev Status Popis
         
15.04.2015 0.01 CZ master OK Doplněna funkce smazání dat v cílovém adresáři.
09.042015 0.02 CZ master Development Rozhodování na základě parametrů z přík. řádky.
01.04.2015 0.01 CZ master OK Úvodní fáze, příprava přenosového mechanismu.

7.3.2. Stav repository

Stav repository
Datum Verze Větev Repository status (OK - publish, W - working progress, ‘ ‘ - not yet, ‘–’ - not used)
Local Intranet - INTRA Internet - WEB
SRC DEV DPL SRC-BCK SRC DEV DPL SRC DEV DPL
                         
15.04.2015 0.01 CZ master OK OK OK      7.4. Projekt ISS-Releases

7.4.1. Stav projektu

Stav projektu
Datum Verze Větev Status Popis
         
03.06.2015   master OK Přidání nového instalačního balíčku CSD SK
25.03.2015 0.02 CZ master OK Přidání projektu Check RPO Srever.
18.03.2015 0.01 CZ master OK Přidání tabulek stav projektů, které jsou doplněny o grafické barevné zvýraznění stavů. Dále je doplněn plán projektu Touch Keyboard.

7.4.2. Stav repository

Stav repository
Datum Verze Větev Repository status (OK - publish, W - working progress, ‘ ‘ - not yet, ‘–’ - not used)
Local Intranet - INTRA Internet - WEB
SRC DEV DPL SRC-BCK SRC DEV DPL SRC DEV DPL
                         
                         
25.03.2015 v0.02cz master OK OK OK OK           OK
18.03.2015 v0.01cz master OK OK OK OK           OK7.5. Projekt Sphinx templates

7.5.1. Stav projektu

Stav projektu
Datum Verze Větev Status Popis
         
         
18.03.2015 v0.01cz master OK Přidáno: Google Analytics, sjednoceno umístění jquery, přidán skript Unite Gallery, background color pro buňky tabulek …

7.5.2. Stav repository

Stav repository
Datum Verze Větev Repository status (OK - publish, W - working progress, ‘ ‘ - not yet, ‘–’ - not used)
Local Intranet - INTRA Internet - WEB
SRC DEV DPL SRC-BCK SRC DEV DPL SRC DEV DPL
                         
                         
18:03:2015 v0.01cz master OK OK            7.6. Seznamy - vysvětlivky

7.6.1. Seznam typů repository

 • Local

  vývoj na stroji vývojáře

  • DEV

   vývojová verze, mění se často a ne vše v tomto repository bude použito

  • DPL

   deployment verze, obsahuje finální stav nějaké části projektu, bare repository na externím disku

  • SRC

   obsahuje zdrojové kódy, pracovní vývojová verze

  • SRC-BCK

   obsahuje kompletní kopii pracovní vývojové verze, záloha na externím disku

 • Intranet

  sdílený intranetový zdroj kódu

  • DEV

   vývojová sdílená verze, primárně slouží k otestování publikování dokumentů (v případě webových projektů)

  • DPL

   deployment verze, obsahuje finální otestovaný stav

  • SRC

   obsahuje sdílené zdrojové kódy, zde by měly být pouze dokončené věci nebo části na kterých se aktivně pracuje společně

 • Internet

  sdílený internetový zdroj, přístup omezen pomocí hesla (do budoucna pouze přes ssh klíč)

  • DEV

   vývojová sdílená verze, primárně slouží k otestování publikování dokumentů (v případě webových projektů)

  • DPL

   deployment verze, obsahuje finální otestovaný stav

  • SRC

   obsahuje sdílené zdrojové kódy, zde by měly být pouze dokončené věci nebo části na kterých se aktivně pracuje společně

7.6.2. Seznam stavů dané části kódu

 • Status
  • Open
  • Development
  • Waiting
  • Testing
  • Done
  • Production

7.6.3. Vzorové tabulky

Stav projektu
`````````````
+------------+-----------------+------------------------------+-------------+------------------------------------------------------+
| Datum   | Verze      | Větev            | Status   | Popis                        |
+============+=================+==============================+=============+======================================================+
|      |         |               |       |                           |
+------------+-----------------+------------------------------+-------------+------------------------------------------------------+
|      |         |               |       |                           |
+------------+-----------------+------------------------------+-------------+------------------------------------------------------+

Stav repository
```````````````
+------------+-----------------+------------------------------+----------------------------------------------------------------+
| Datum   | Verze     | Větev            | Repository status (OK - publish, W - working progress,     |
|      |         |               | ' ' - not yet, '--' - not used)                |
|      |         |               +---------------------------+------------------+-----------------+
|      |         |               | Local           | Intranet - INTRA | Internet - WEB |
|      |         |               +-----+-----+-----+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
|      |         |               | SRC | DEV | DPL | SRC-BCK | SRC | DEV | DPL | SRC | DEV | DPL |
+============+=================+==============================+=====+=====+=====+=========+=====+=====+======+=====+=====+=====+
|      |         |               |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
+------------+-----------------+------------------------------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
| 20.02.2015 | 3.0.026 SK beta |               |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
+------------+-----------------+------------------------------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
|      |         |               |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
+------------+-----------------+------------------------------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+
|      |         |               |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
+------------+-----------------+------------------------------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+------+-----+-----+-----+