3.1.3. Projektový plán - Touch Keyboard - BA83

(Verze: CZ 0.01 27.08.2016 -md-)

3.1.3.1. BA83 - display

Úprava rozlišení pro zobrazení na monitoru BA83. Původní rozlišení 1600 x 900 převést na 1024 x 760.

Předpoklady

 • Windows XP
  • Service Pack 2
  • knihovna .NET 4.0
 • Posware
  • změna rozlišení POS okna z 800x600 na 640x480

Aktuální stav

Plán BA83 - display
část Stát Požadavek Stav Kdo?
1   Vstup do kategorie picklistu z hlavní klávesnice OK -md-
2   Přepínání panýlku rychlokláves, rotace tří. OK -md-
3   Support panel - zprovoznit OK -md-
4   Překrytí windows frame pro POS okno OK -md-
5   Upravit picklist obrazovku pro dane rozliseni OK -md-
6   Upravit screen saver obrazovku pro dane rozliseni OK -md-
7   Změna v registrech - POS rozlišení 640x480 Odsouhlaseno -md-
8   Vypnutí kalibračního programu pro Wincor monitory OK -md-
         
Aktuální stav
Datum Termín Úkon Stav Kdo?
         
08.07.2015   Vypnutí kalibračního programu pro Wincor monitory Testování Tibu
08.07.2015   Přepínání panýlku rychlokláves - rotace tří Testování Tibu
28.06.2015   PickList obrazovka - rozlišení Testování Tibu
28.06.2015   Screen saver - rozlišení Testování Tibu
12.06.2015   Překrytí okraje okna POS Testování Tibu
12.06.2015   Support panel - zprovoznit OK -md-
15.03.2015 20.03.2015 Vstup z hl. kl. do picklist kategorie Testování Tibu
20.02.2015 10.03.2015 Grafický návrh BA83 + funkční prototyp OK -md-

Tlačítko kalibrace

Kalibrační prográmek se pro obrazovky od Wincor Nixdorf (BA83 a BA93W) nepoužívá. Bylo by vhodné jej pro tento typ konfigurace vypnout.

 • Možnosti:
  1. Tlačítko kalibrace nedávat do klávesnice
  2. Programově tlačítko zneaktivnit na základě parametru v konfiguračním souboru
 • Zvolené řešení
  • pramater určující typ obrazovky, dle typu se zneaktivní spouštění kalibrace