3.6.1. Touch Keyboard

3.6.1.1. Příloha - seznam barev

Předefinovaný seznam barev.

../_images/csharp-colors-IC24340.png