3.3.1. Konfigurační soubor aplikace Touch Keyboard

(Verze: CZ 0.03 23.09.2016 -md-)

3.3.1.1. Konfigurační soubor “TouchKeyboardConfig.xml”

Obsahuje základní technickou konfiguraci aplikace. Konfigurační soubor je ve formátu XML.

 • Konfigurační soubor TouchKeyboard

** Název: TouchKeyboardConfig.xml ** Formát: xml ** Adresář: Configuration

Seznam parametrů a možných hodnot
Sekce Parametr Atribut Hodnota Verze App. Popis
Screen          
Resolution x, y
x = 1600
y = 900
x = 1024
y = 768
  Definované použité zobrazované rozlišení. ELO (1600x900), BA83 (1024x768)
Display type WINCOR   Typ instalované obrazovky. Obrazovky od firmy wincor mají automatickou kalibraci. ELO vyžaduje manuelní nastavení. (Default: ELO)
<Screen>
 <Resolution x="1600" y="900" />
 <Display type="WINCOR" />
</Screen>
Keyboard   design Internal   Interní definice rozložení prvků obrazovky.
SourceDirectory active True / False   “Configuration\Keyboards”, relativní cesta vzhledem k aplikačnímu adresáři, kde jsou uloženy konfigurační soubory klávesnic.
SourceXmlFile active True / False   Název konfiguračního souboru bez přípony.
extension xml    
<Keyboard design="Internal">
 <SourceDirectory active="True">Configuration\Keyboards</SourceDirectory>
 <SourceXmlFile active="True" extension="xml">SKMainKeyboardDesignHM_BA83</SourceXmlFile>
</Keyboard>
BlockKeyboard   active True / False   Blokování klávesnice v případě, že fiskální tiskárna vykazuje chybový stav. (Země HU)
SourceDirectory       “C:\Progra~1\Progress\WinPos”, Adresář kde se nachází stavový soubor, uvádí se absolutní cesta.
SourceFile extension dat   “AEEStat”, stavový soubor fisk. tiskárničky.
ListOkValue split ,   0,1,2 = tyto hodnoty vyjadřují stav OK. Vše ostatní zapne blokování TK.
BlockKeyboardMessage       “Keyboard is blocked.”
Timing waitSeconds 30   Frekvence opakování kontroly stavu.
<BlockKeyboard active="False">
 <SourceDirectory>C:\Progra~1\ProgreSS\WinPos</SourceDirectory>
 <SourceFile extension="dat">AEEStat</SourceFile>
 <ListOkValue split=",">0,1,2</ListOkValue>
 <BlockKeyboardMessage>Keyboard is blocked.</BlockKeyboardMessage>
 <Timing waitSeconds="30" />
</BlockKeyboard>
Mouse          
MouseCursor hide True / False   Skrývá kurzor myši.
<Mouse>
 <MouseCursor hide="False"/>
</Mouse>
PosApp   active True / False   Nastavení pro POS aplikaci.
SourceDirectory       Adresář externí aplikace POS.
StartFile extension exe   “posw32” název externí aplikace POS.
autoStart True / False    
Arguments       “/INSTALVER”
ScreenType       “BA83”
<PosApp active="True">
 <SourceDirectory>C:\Progra~1\ProgreSS\WinPos</SourceDirectory>
 <StartFile extension="exe" autoStart="True">posw32</StartFile>
 <Arguments>/INSTALVER</Arguments>
 <ScreenType>BA83</ScreenType>
</PosApp>
NotepadApp   active True / False   Nastavení pro Notepad, slouží pro účely testování.
SourceDirectory        
StartFile extension exe    
autoStart True / False   “notepad”
Arguments        
<NotepadApp active="False">
 <SourceDirectory></SourceDirectory>
 <StartFile extension="exe" autoStart="True">notepad</StartFile>
 <Arguments></Arguments>
</NotepadApp>
PickList          
SourceXmlFile active True / False   “defaultPickList”, název souboru s daty
useSiteID True / False  
prefix 0  
extension xml  
SourceDirectory active True / False  
Relativní cesta vzhledem ke kořenovému adresáři aplikace.
“Configuration\PickList”
<PickList>
 <SourceXmlFile active="True" useSiteID="True" prefix="0" extension="xml">defaultPickList</SourceXmlFile>
 <SourceDirectory active="True">Configuration\PickList</SourceDirectory>
</PickList>
PickListDesign         ??? ověřit jak moc se stále využívá, měl by být nahrazen interní definicí
SourceDirectory active True / False  

Adresář kde je uložen definiční soubor picklist obrazovky …

“Configuration\Keyboards”, relativní cesta vzheledem ke kořenovému adresáři aplikace

SourceXamlFile active True / False   “PickListDesign”
extension xaml    
ButtonsPerPage page 35    
<PickListDesign>
 <SourceDirectory active="True">Configuration\Keyboards</SourceDirectory>
 <SourceXamlFile active="True" extension="xaml">PickListDesign</SourceXamlFile>
 <ButtonsPerPage page="35" />
</PickListDesign>
ButtonPanel          
PanelName visibility True / False   “GridHorizontal1”, název panelu
RotateName maxIndex 2   “Horizontal”, název panelu
<ButtonPanel><!-- for now, only one panel -->
 <!-- <PanelName visibility="True">GridVertical</PanelName> -->
 <PanelName visibility="True">GridHorizontal1</PanelName>
 <RotateName maxIndex="2">Horizontal</RotateName>
</ButtonPanel>
Services   active True / False   “WPFFontCache_v0400”, název služby
ServiceName status Stop   příkaz k zastavení služby
wait 30000   čas uvedený v ms
<Services active="True">
 <ServiceName status="Stop" wait="30000">WPFFontCache_v0400</ServiceName>
 <!-- <ServiceName status="Start" wait="30000">seclogon</ServiceName> -->
</Services>
ExtAppWindow         nastavení okna pro externí aplikaci a nalezení externí aplikace
ClassName      
“WinPos32”
“Notepad”
TitleApp      
“WinPos32”
“Untitled - Notepad”
ChildName      
“”
“Edit”
LeftUpCorner x, y
x = 2
y = 265
x = 7
y = 288
   
Size x, y
x = 645
y = 505
x = 800
y = 600
   
WaitToFind wait 5   čas ve vteřinách
cycle 2   počet čekacích cyklů
startWait 3   ???
<ExtAppWindow>
 <ClassName>WinPos32</ClassName>
 <TitleApp>WinPos32</TitleApp>
 <ChildName></ChildName>
 <LeftUpCorner x="2" y="265" />
 <Size x="645" y="505" />
 <WaitToFind wait="5" cycle="2" startWait="3"/>
</ExtAppWindow>
ScreenSaver         nastavení šetřiče obrazovky
StartMessage      
Touch to screen,
please …
Font size 30   velikost písma
color Lime   barva písma
weight Bold    
Timing skipSeconds 3   po kolika vteřinách se text přesune na novou pozici
waitSeconds 180   po kolika vteřinách se zapne šetřič obrazovky
<ScreenSaver>
 <StartMessage>
  Touch to screen,
  please ...
 </StartMessage>
 <Font size="30" color="Lime" weight="Bold" />
 <Timing skipSeconds="3" waitSeconds="180" />
</ScreenSaver>
Dictionary          
Language       “CZ | SK | HU | PL”
SourceDirectory active True / False   “ConfigurationDictionary”, relativní cesta
SourceFile active True / False   “dictionary”, název slovníkového souboru se uvádí bez přípony
extension xml    
<Dictionary>
 <Language>SK</Language>
 <SourceDirectory active="True">Configuration\Dictionary</SourceDirectory>
 <SourceFile active="True" extension="xml">dictionary</SourceFile>
</Dictionary>
CalibrationProgram         ELO používá ke kalibraci vlastní exe program, WINCOR má zabudovanou autokalibraci
SourceDirectory active True / False   “External”, relativní cesta
StartFile active True / False   “EloVa”, název programu bez přípony
extension exe    
StartAsUser       pod jakým uživatelem se má daný program spouštět
<CalibrationProgram>
 <SourceDirectory active="True">External</SourceDirectory>
 <StartFile active="True" extension="exe">EloVa</StartFile>
 <StartAsUser>tescoadmin</StartAsUser>
</CalibrationProgram>
Images         obrázková galerie
SourceDirectory active True / False   “ConfigurationImages”, relativní cesta
<Images>
 <SourceDirectory active="True">Configuration\Images</SourceDirectory>
</Images>
Report       3.2.011  
SaveInterval       “60” ve vteřinách
StoreInMemory       “360” ve vteřinách
UpdateStatistics       “180” ve vteřinách
ReportFileName type csv   “ReportOfKeys”
<Report>
 <SaveInterval>60</SaveInterval>
 <StoreInMemory>360</StoreInMemory>
 <UpdateStatistics>180</UpdateStatistics>
 <ReportFileName type="csv">ReportOfKeys</ReportFileName>
</Report>
Firma       3.2.011 propagační ifnormace o firmě
Name        
WebSite        
<Firma>
 <Name>S L U N I C K O, spol. s.r.o.</Name>
 <WebSite>w w w . S l u n i c k o . c z</WebSite>
</Firma>
Users          
Login active True / False 3.2.011 zapnutí přihlašovací obrazovky TK a následné funkcionality autologin do externí aplikace POS
LoginShortKey     3.2.011 “BACK”, klávesa vyvolávající přihlašovací okno externí aplikace
Admin active True / False   admin účet
user [user name]    
password [password]   heslo je uloženo v podobě hash kódu
<Users>
 <Login active="False"/>
 <LoginShortKey>BACK</LoginShortKey>
 <Admin active="True" user="username" password="xxxxxxxxxxxx"/>
</Users>
Clearing         úklid
Logs olderThan 7    
extension log    
<Clearing>
 <Logs olderThan="7" extension="log" />
</Clearing>
FileTransfer   active True / False 3.2.011 Přenos souborů mezi kasou a serverem
HostFileDir active True / False   “C:WINDOWSsystem32driversetc”, kde se nachází soubor “hosts” (resp. HostFile)
HostFile active True / False   “hosts”
Machine active True / False   “MFS1”, název serveru, který je uveden v HostFile souboru
type MFS   o jaký server se jedná, aktuálně jiná hodnota nedává smysl
 <FileTransfer active="True">
  <HostFileDir active="True">C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</HostFileDir>
  <HostFile active="True">hosts</HostFile>
  <Machine active="True" type="MFS">MFS1</Machine>
</FileTransfer>