Taiji Quan

Charakteristika cvičení

Hlavní rysy tradičního stylu Yangshi Taiji Quan a jeho zdravotní úloha:

Cvičení je charakteristické měkkými, pomalými a uvolněnými pohyby. Praktikování taiji quan má blahodárný vliv na funkci nervového systému a používá vlastní síly k uzdravení.


Tip

Pohyby plynou jako oblaka po obloze, jako voda v řece teče, plynule bez přerušení. (xing yun liu shui, lianmian buduan…)


 1. Nenáročné, pomalé a plynulé, měkké pozice je možné provádět ve vysokých nebo nízkých postojích. Každý dle vlastních možností a kondice.

 2. Používáme sílu soustředění, svaly však zůstávají uvolněné a tělo následuje mysl. Celé tělo i mysl jsou uvolněné a soustředěné, srdce a duch těla jsou klidné.

 3. V pohybu hledáme klid.

 4. Tělesně oslabení mohou pozvednout schopnosti svého těla, zlepšit svou kondici. Cvičení taiji quan vyrovnává tok energie qi a krve, udržuje v rovnováze yin-yang.

  Duševní i těžká manuální práce nebo fyzicky náročný sport dlouhodobě přetěžují nervovou soustavu, vnitřní orgány i svaly a způsobují tak jejich předčasné stárnutí.

  Cvičení taiji quan pomáhá nalézt úlevu a odstraňuje předčasné stárnutí a pocit vyčerpanosti.

 5. Cvičení taiji quan a jeho pohyby vedené po kruzích dokáží najednou rozhýbat každý sval, šlachu i kloub v našem těle.

 6. Cvičení taiji quan používá procvičování pozic k tréninku taiji, dlouhodobé procvičování tradičního stylu yangshi taiji quan vede k jeho porozumění a pochopení skrytých významů taiji.

Zákonitostí taoismu je přirozenost

 1. Taiji quan je tzv. vnitřní - měkký styl. Procvičování formy znamená procvičování vnitřní energie qi. O taiji quan lze říci, že je to zdraví prospěšný pohybový čchi-kung.

 2. Dnešní pojetí cvičení Taiji Quan, lze rozdělit na:

  1. fyzické cvičení Taiji quan: jedná se o prosté procvičování pohybů formy, vnější způsob. Tento způsob cvičení se ničím zásadním neliší od vnějších stylů, snad jen tím, že cvičení se provádí pomalu. Je to aktivní způsob tréninku.

  2. duševní cvičení Taiji quan: srdce a mysl velí tělu jako dirigent orchestru. Celé tělo se chová jako jeden celek. Končetiny vykonávají přirozené pohyby - stoupají, klesají, otáčejí se, pohybují se dopředu a dozadu. Jedná se o pasivní způsob tréninku.

   Je možné říci, že taiji trénuje člověka, nikoli, že člověk trénuje formu. Jen opravdový dlouhodobý trénink je cestou k postupnému odstranění vnější síly a umožní volný tok vnitřní energie qi v meridiánech. A jen tak lze dosáhnout opravdového vnitřního umění taiji.

 3. Taiji quan je vnitřní síla taiji. Roste jen na základě opravdového dlouhotrvajícího pravidelného tréninku Taiji quan. S každou dosaženou úrovní se plynule mění i způsoby tréninku.

Taiji quan je taoistické cvičení a zákonitostí taoismu je přirozenost. (Dao fa zi ran.)